Fira de santa Tecla

Fira de Santa Tecla

Hem obert el termini d’inscripcions per a posar una parada per la Fira de Santa Tecla, que aquest any serà en el dies 23 i 24 de setembre de 2017.

A la Fira de Santa Tecla hi ha 2 sectors:

  1. Sector plaça de la Coma. Destinat al sector professional. Les parades han d’estar obertes al públic de 10 a 20 h, dissabte i diumenge. L’horari de vigilància de la fira és de 20 h a 10 h, tot i així l’organització no es fa responsable de possibles robatoris o furts dels productes de les parades.
  2. Sector passeig Vilaret. Destinat a entitats de Cassà de la Selva, a creadors i mostra d’oficis. L’horari de les parades del sector Vilaret, és diumenge, de 10 a 20 h.

Per a presentar la instància electrònica, la trobareu a l’enllaç https://www.seu-e.cat/web/cassadelaselva ,on hi ha la instància genèrica. Cal omplir correctament totes les dades. Fer la sol·licitud on hi consti amb claredat la petició (per exemple, FIRA DE SANTA TECLA, si vol sector plaça de la coma o sector passeig Vilaret, número de metres que sol·licita, productes que porta, etc)

A documents relacionats es poden annexar els documents necessaris en cada cas, com per exemple:

–          NIF, NIE o CIF

–          Assegurança de responsabilitat civil

–          Últim rebut d’autònoms

–          Declaració responsable d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social, amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva (en cas de ser resident d’aquest municipi) i de disposar de l’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.

–          En cas de sol·licitud de venda de productes alimentaris caldrà aportar, a més, una còpia del certificat de formació en manipulació d’aliments.

–          Fotografia dels productes o de la parada

Deja una respuesta